תקלות נפוצות

תפעול תקלות אינטרנט

1) כבה והדלק את המחשב

2) כבה והדלק את המתג האופטי ע"י הוצאת כבל החשמל מהמתג האופטי.

    מתג  אופטי הינו היחידה דרכה האינטרנט מגיע לביתך .

3) הראוטר האלחוטי או המחשבים צריכים להיות מחוברים לאחד מהחיבורים הבאים במתג האופטי 2,3,4,5 .

4) יש לוודא שמנורת חיבור 9 דולקת אם מנורה זו אינה דולקת משמע יש בעיה בחיבור הסיב האופטי למוקד ויש לפתוח קריאה לשירות .

5) יש לוודא שמנורת i  משמע information דולקת בירוק ירוק הינו מצב תקין ומעיד כי היחידה תקינה .

    אם היא דולקת בכתום המצב לא תקין ויש לפתוח קריאת שירות .

תפעול תקלות טלפוניה

הטלפוניה עובדת באמצעות מכישר שנקרא ממיר טלפוניה או ATA :.

 1) אם אין קו טלפון יש לוודא שממיר הטלפוניה דלוק מחובר ופעיל 

2) ממיר טלפוניה חייב להיות מחובר בכבל רשת לחיבור מספר 1 בלבד ביחידה האופטית  .

3) יש לכבות ולהדליק את הממיר האופטי להמתין דקה ולבדוק אם קו הטלפון חזר .

4) במידה ועדיין אין קו טלפון יש לשלוח פניה על תקלת טלפוניה 

 

דוגמאות לממירי טלפוניה:

 ממיר דילינק :

ממיר אודיו קודס:

 

 

טלפוניה - הנחיות לחיוג ואפשרויות מתקדמות

 • לחיוג קוו חוץ יש לחייג 2 לפני המספר.

 • לחיוג בין לאומי יש לחייג 2012 ואז את הקידומת והמספר.

 •  

 • אפשרויות נוספות :

 • לרישום עבודה הקישו 41 .

 • לשעון דובר הקישו 42 .

 • לשעון מעורר הקישו 43.

 • הקראת מספר שלוחה הקישו 44

 • להקראת שיחה אחרונה הקישו 45 .

 •  

 • הפעלת אפשרות נא לא להפריע :

 • הקישו *143  נא לא להפריע .

 • הקישו  #143  ולאחר מכן סולמית ביטול נא לא להפריע.

 •  

 • 192* כניסה לתא קולי.